Square

informatie Voor ouders

De medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met verschillende onderwerpen. Bij onderwerpen zoals schooltijden, het zorgplan, het schoolveiligheidsplan, de schoolgids en het meerjaren-schoolplan heeft de MR instemmingsrecht. Bij onderwerpen zoals de formatie, bij opvallende uitkomsten uit het oudertevredenheidsonderzoek of inspectiebezoek heeft de MR een adviserende rol. De MR vertegenwoordigt zowel ouders als leerkrachten.

In schooljaar 2023-2024 bestaat de oudergeleding uit Eefje Smiers, Matthijs Jansen en Sandra van Oostenbrugge. De personeelsgeleding bestaat uit Miriam Boermans, Carmen van Egmond en Paulien Eikelhof. Mocht u meer willen weten over wat in de MR wordt besproken: de MR-reglementen en de notulen van de vergaderingen van de laatste twee schooljaren staan online. Ook zijn wij bereikbaar op e-mailadres: mr.degrotereis@gmail.com

Hexagon

Stukken uit de MR

Datum

Download

Huishoudelijk reglement

1/1/2024

MR reglement

1/1/2024

MR vergadering 3 oktober 2023

3/10/2023

Jaarverslag MR 2022-2023

1/9/2023

Overzicht zittingstermijn MR

1/9/2023

MR vergadering 6 juni 2023

6/6/2023

MR vergadering 20 april 2023

20/4/2023

MR vergadering 16 februari 2023

16/2/2023

MR vergadering 13 december 2022

13/12/2022

MR vergadering 13 december 2022

13/12/2022

MR Vergadering 20 oktober 2022

20/10/2022

Square

De ouderraad

De ouderraad (OR) organiseert samen met het team een groot aantal activiteiten, beheert de ouderbijdrage en ziet toe op een nuttige besteding hiervan. In de schoolkalender vind je alle activiteiten en de gevraagde bijdrage van dit schooljaar.

Circle

Ons team

Dit zijn onze mensen voor de klas en achter de schermen.

Elodie Termeer

Leerkracht groep 3

Sarin van der Zee

Leerkracht groep 1/2

Marloes van Eijk

Leerkracht groep 1/2

Wij zijn op zoek naar nieuwe gezichten bij De Grote Reis. Bekijk de vacatures en tot snel!

Vacatures

Kom kennismaken!

Je bent van harte welkom een kijkje te komen nemen bij ons op school. Vul je gegevens in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op om een kennismakingsgesprek te plannen.