Reisverslag jaargang 20 nr. 12

30 January 2019

In het overleg van de medezeggenschapsraad van 17 januari jl. is de begroting van de Ouderraad besproken. Deze begroting komt jaarlijks aan de orde, aangezien de medezeggenschapsraad op grond daarvan beslist over een eventuele verhoging van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2010. Meer lezen? Klik hier

Leave a reply
Reisverslag jaargang 20 nr.11Directievoering De Grote Reis

Leave Your Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *