Reisverslag jaargang 19 nr.4

13 October 2017

Dit is alweer het laatste Reisverslag voor de herfstvakantie. Wij merken dat het goed is
dat de kinderen een week vrij zijn. Zij kunnen zich dan weer opladen voor de periode
tot de kerstvakantie. Ook wijzelf gaan een week genieten van onze vrije dagen. Wij
hopen op mooi weer zodat de kinderen en wij veel buiten kunnen zijn!

Meer lezen? Klik op onderstaande link. 

Reisverslag jaargang 19 nr.4

Nieuwsbrief De Vreedzame School – Blok 2De Vreedzame School – Blok 3