Kalender en verlof

 • Onze jaarkalender

 • Ieder jaar vinden er heel wat activiteiten op De Grote Reis plaats. Over de inhoud van deze activiteiten zult u in het Reisverslag geïnformeerd worden. Zodra de vakanties voor het volgende schooljaar beschikbaar zijn, zullen wij deze hier plaatsen. Onderaan deze pagina kunt u onze verlofregeling lezen en het formulier downloaden. 

 •  

  27-08-2018 

  Eerste schooldag

  10-09-2018 t/m 21-09-2018

  Kindfocusgesprekken

  17-09-2018

  Kijkje in de klas tot 9.00

  18-09-2018

  RVKO dag 145 jaar bestaan

  Alle leerlingen vrij

  26-09-2018

  Start kinderpostzegels

  groep 7/8 12.00 uur uit

  3-10-2018 t/m 12-10-2018

  Kinderboekenweek                        

  22-10-2018 t/m 26-10-2018

  Herfstvakantie

  01-11-2018

  Info avond groep 8

  08-11-2018

  Schoolfotograaf

  27-11-2018

  Kijkje in de klas tot 9.00

  05-12-2018

  Sinterklaasfeest

  19-12-2018

  Kerstviering

  21-12-2018

  24-12-2018 t/m 4-01-2019

  Studiedag

  Kerstvakantie

  23-01-2019

  Kijkje in de klas tot 9.00

  30-01-2019

  Open Dag voor nieuwe leerlingen

  08-02-2019

  11-02-2019 t/m 22-02-2019

  Rapporten mee naar huis

  Kindfocusgesprekken

  22-02-2019

  Carnaval (continurooster tot 14.00 uur)

  25-02-2019 t/m 01-03-2019

  Voorjaarsvakantie

  13-03-2019

  Nationale Daltondag

  28-03-2019

  Kijkje in de klas tot 9.00

  12-04-2019

  Sportdag/Koningsspelen

  (continurooster tot 14.00)

  18-04-2019

  Paasviering

  19-04-2019 t/m 03-05-2019

  Pasen/Meivakantie

  15-05-2019

  Studiedag
  27-05-2019 t/m 29-05-2019 Kamp groep 8

  30-05-2019 t/m 02-06-2019

  Hemelvaartsweekend

  03-06-2019

  06-06-2019

  07-06-2019

  Schoolreis groep 5/6/7

  Schoolreis groep 3/4

  Schoolreis groep 1/2

  10-06-2019

  2e Pinksterdag

  14-06-2019

  Kijkje in de klas tot 9.00

  24-06-2019 t/m 05-07-2019

  Kindfocusgesprekken

  04-07-2019 Wenmiddag
  11-07-2019 Eindejaarsfeest

  12-07-2019

  Rapporten mee naar huis
  18-07-2019 Laatste schooldag groep/ musical groep 8
  19-07-2019

  Laatste schooldag groep 1 t/m 7 

  Alle leerlingen 12.00 uit

  22-07-2019 t/m 30-08-2019 Zomervakantie
     
     
     

   

 • Verlof

  De Nederlandse overheid heeft in de ‘leerplichtwet’ vastgelegd dat ieder kind vanaf 5 jaar verplicht naar school moet. In die leerplichtwet staat ook dat het de taak van de ouders is ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus niet zomaar van school wegblijven. Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag van school wilt houden. Voor dit zogenaamde ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld.

  guitaar

 • Het is alleen toegestaan verlof te verlenen voor religieuze feestdagen en zogenoemde familieomstandigheden: gevallen van vieringen, ernstige ziekte, overlijden etc. Extra vakantiedagen worden slechts in enkele gevallen toegestaan, bijv. na overleggen van een werkgeversverklaring, waaruit blijkt dat men absoluut niet in de reguliere vakanties vrij kan nemen. Een goedkoper verblijf, een speciale vlucht, vakantieafspraken met anderen e.d. gelden niet als een bijzondere omstandigheid. Dit zogenaamde luxeverlof wordt niet toegestaan.

 • Meent u voor bijzonder verlof in aanmerking te kunnen komen, kunt u via de website een daarvoor bestemd formulier downloaden en invullen. Hierin staan ook alle voorwaarden voor extra verlof beschreven. Extra verlof dient minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd bij de directie (ook voor 4-jarigen). Op uw aanvraag krijgt u zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht. Aanvragen worden ook altijd doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. De gemeente voert een uitermate streng beleid betreffende het verzuim. Indien er geen zeer gewichtige omstandigheden zijn, leidt ongeoorloofd verzuim altijd tot een forse boete.

 • Vakanties 2018-2019

  • Herfstvakantie: 22-10-2018 t/m 26-10-2018
  • Kerstvakantie: 24-12-2018 t/m 04-01-2019
  • Voorjaarsvakantie: 25-02-2019 t/m 01-03-2019
  • Paasvakantie/Meivakantie: 19-04-2019 t/m 03-05-2019
  • Pinksteren: 10-06-2019
  • Zomervakantie: 22-07-2019 t/m 30-08-2019

  We hebben dit jaar op onderstaande data studiedagen:

  • 18 september 2018
  • 21 december 2018
  • 15 mei 2019