Kalender en verlof

 • Onze jaarkalender

 • Ieder jaar vinden er heel wat activiteiten op De Grote Reis plaats. Over de inhoud van deze activiteiten zult u in het Reisverslag geïnformeerd worden. Zodra de vakanties voor het volgende schooljaar beschikbaar zijn, zullen wij deze hier plaatsen. Onderaan deze pagina kunt u onze verlofregeling lezen en het formulier downloaden. 

 • 21-08-2017 

  Eerste schooldag

  04-09-2017 t/m 15-09-2017

  Kindfocusgesprekken

  18/19-09-2017

  Schoolfotograaf

  04-10-2017 t/m 14-10-2017

  Kinderboekenweek

  16-10-2017 t/m 20-10-2017

  Herfstvakantie

  05-12-2017

  Sinterklaasfeest (continurooster tot 14.00 u.)                        

  06-12-2017

  Verlengde inloop

  20-12-2017

  Kerstfeest

  22-12-2017 t/m 05-01-2018

  Kerstvakantie

  29-01-2018

  Open Dag

  09-02-2018

  Carnaval

  09-02-2018

  Rapporten mee

  12-02-2018 t/m 23-02-2018

  Kindfocusgesprekken

  26-02-2018 t/m 02-03-2018

  Voorjaarsvakantie

  14-03-2018

  Nationale Daltondag

  29-03-2018

   

  30-03-2018 t/m 02-04-2018

  Paasviering (continurooster tot 14.00 u.)

   

  Paasvakantie

  20-04-2018

  Sportdag / Koningsspelen (continurooster tot 14.00 u.)

  27-04-2018 t/m 11-05-2018

  Meivakantie

  21-05-2018

  Pinksteren

  22-05-2018

  Studiedag

  29-05-2018

  Schoolreis groep 3/4

  31-05-2018

  Schoolreis groep 5/6/7

  01-06-2018

  Schoolreis groep 1/2

  06-06-2018 t/m 08-06-2018

  Kamp groep 8

  15-06-2018

  Rapporten mee

  18-06-2018 t/m 29-06-2018

  Kindfocusgesprekken

  28-06-2018

  Wenmiddag

  05-07-2018

  Eindejaarsfeest

  13-07-2018

  Laatste schooldag

  16-07-2018 t/m 24-08-2018

  Zomervakantie

     
     
     
     
     
     
     
     
     

   

 • Verlof

  De Nederlandse overheid heeft in de ‘leerplichtwet’ vastgelegd dat ieder kind vanaf 5 jaar verplicht naar school moet. In die leerplichtwet staat ook dat het de taak van de ouders is ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus niet zomaar van school wegblijven. Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag van school wilt houden. Voor dit zogenaamde ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld.

  guitaar

 • Het is alleen toegestaan verlof te verlenen voor religieuze feestdagen en zogenoemde familieomstandigheden: gevallen van vieringen, ernstige ziekte, overlijden etc. Extra vakantiedagen worden slechts in enkele gevallen toegestaan, bijv. na overleggen van een werkgeversverklaring, waaruit blijkt dat men absoluut niet in de reguliere vakanties vrij kan nemen. Een goedkoper verblijf, een speciale vlucht, vakantieafspraken met anderen e.d. gelden niet als een bijzondere omstandigheid. Dit zogenaamde luxeverlof wordt niet toegestaan.

 • Meent u voor bijzonder verlof in aanmerking te kunnen komen, kunt u via de website een daarvoor bestemd formulier downloaden en invullen. Hierin staan ook alle voorwaarden voor extra verlof beschreven. Extra verlof dient minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd bij de directie (ook voor 4-jarigen). Op uw aanvraag krijgt u zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht. Aanvragen worden ook altijd doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. De gemeente voert een uitermate streng beleid betreffende het verzuim. Indien er geen zeer gewichtige omstandigheden zijn, leidt ongeoorloofd verzuim altijd tot een forse boete.

 • Vakanties 2016-2017

  • Herfstvakantie: 15-10-2016 t/m 23-10-2016
  • Kerstvakantie: 24-12-2016 t/m 08-01-2017
  • Voorjaarsvakantie:  25-02-2017 t/m 05-03-2017
  • Paasvakantie: 14-04-2017 t/m 17-04-2017
  • Meivakantie: 22-04-2017 t/m 07-05-2017
  • Hemelvaart: 25-05-2017 t/m 28-05-2017
  • Pinksteren: 04-06-2017 t/m 05-06-2017
  • Zomervakantie: 08-07-2017 t/m 20-08-2017

  We hebben dit jaar op onderstaande data studiedagen:

  • 12 september 2016
  • 18 november 2016
  • 13 april 2017
  • 6 juni 2017
urlaubworldd.com