Archive for the ‘Nieuws’ Category

Ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 groep 1 -7

Thursday, September 14th, 2017

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 is € 52,50 per leerling.
Extra uitgaven voor uitstapjes en vieringen van verschillende feesten krijgt de school niet vergoed
van het rijk. Deze uitgaven moeten worden betaald uit de ouderbijdrage.

Meer lezen? Klik op onderstaande link.

ouderbijdrage – 2017-2018 groep 1-7

Schoolfotograaf

Wednesday, September 6th, 2017

Op maandag 18 en dinsdag 19 september komt de schoolfotograaf bij ons op school.
“Jeroen Strack fotografie” komt ook dit schooljaar de foto’s bij ons maken. Op
http://schoolfotograafjsf.nl kunt u alvast een kijkje nemen.
Er wordt een portret- en klassenfoto gemaakt en een broer/zus foto van de kinderen die hier op
school zitten.

Meer lezen? Klik op onderstaande link. 

Fotograaf

Reisverslag jaargang 19 nr.1

Wednesday, September 6th, 2017

Hierbij ontvangt u het eerste Reisverslag van het schooljaar 2017-2018. Na een
welverdiende vakantie zijn wij verleden week weer gestart. De kinderen zijn teruggekomen
op school met mooie verhalen en hebben er zo te zien weer zin in om dit schooljaar veel te
leren en plezier te maken met elkaar.
Als team hebben wij een goede inwerkweek gehad en ook wij hebben er zin in een goed
schooljaar van te maken.

Meer lezen? Klik op onderstaande link.

Reisverslag jaargang 19 nr.1

Eerste schooldag

Friday, August 18th, 2017

Geachte ouders en/of verzorgers ,

We hopen dat ieder van jullie een hele fijne vakantie heeft gehad en dat iedereen er weer zin in
heeft om te beginnen. Wij kijken uit naar een gezellig en leerzaam schoojaar!
We kunnen ons goed voorstellen dat er na 6 weken wat dingen zijn weggezakt, vandaar een hoe-zat-het-ook-al-weer-met-mail…

Meer lezen? Klik op onderstaande link.

Eerste schooldag

Verlofprocedure

Friday, March 17th, 2017

Verlofprocedure gemeente Albrandswaard

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Al enige tijd worden alle verlofaanvragen (t/m 10 dagen) ter advisering aangeboden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Albrandswaard. De leerplichtambtenaar onderzoekt of u in aanmerking kan komen voor verlof volgens de leerplichtwet. Omdat we merken, dat er soms nog misverstanden over deze procedure bestaan, zetten we alles nog eens voor u op een rijtje:

Wat moet u doen?

 • U download het verlofformulier van de website van school
 • U voegt alle relevante bewijsstukken bij het formulier
 • U stuurt alles op naar de leerplichtambtenaar van de gemeente Albrandswaard

Rijsdijk 17a

3161 HK  Rhoon

Of

Wat doet de leerplichtambtenaar?

 • Zij voorziet de verlofaanvraag van advies (t/m 10 dagen)
 • Zij stuurt het formulier voorzien van advies naar de schooldirectie
 • Zij neemt een besluit over verlof van meer dan 10 dagen
 • Bij ongeoorloofd schoolverzuim, dus verzuim zonder toestemming, stelt zij een onderzoek in.

Wat doet de school?

 • De directeur neemt een besluit over het verlof (t/m 10 dagen) op basis van het advies van de leerplichtambtenaar
 • De directeur maakt zijn besluit z.s.m. schriftelijk kenbaar aan de ouder(s)/verzorger(s), door middel van het verlofformulier
 • De directeur stuurt een verlofaanvraag van meer dan 10 dagen door naar de leerplichtambtenaar
 • Bij ongeoorloofd schoolverzuim, dus schoolverzuim zonder toestemming van de directeur, meldt de directeur het verzuim z.s.m. bij de leerplichtambtenaar

Wanneer heeft uw kind recht op verlof?

Bij bepaalde omstandigheden kunt u aanspraak maken op verlof voor uw kind:

 • Het voldoen van een wettelijke verplichting
 • Verhuizing (ten hoogste 1 dag)
 • Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen)
 • Ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur in overleg met de directie)
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten in 1e t/m de 4e graad (ten hoogste 4 dagen)
 • Bij 25, 40 en 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (1 dag)
 • Bij 12 ½ , 25, 40, 50 en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag)

Vakantie buiten de schoolvakanties?

Voor een vakantie buiten de reguliere schoolvakanties kunt u geen verlof krijgen.

Er is 1 uitzondering op deze regel: Wanneer één van de ouders een seizoensgebonden beroep heeft, met een piekdrukte in alle schoolvakanties, waardoor het feitelijk onmogelijk is om in die periodes vakantie op te nemen. Wanneer dit niet aannemelijk is, zal moeten worden aangetoond, dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden.

Toestemming of geen toestemming?

U heeft pas toestemming voor verlof, wanneer u het verlofformulier met een handtekening van de directeur van de school van uw kind heeft teruggekregen (t/m 10 dagen) of met een handtekening van de leerplichtambtenaar bij verlof van meer dan 10 dagen.

Let op:

De leerkracht van uw kind(eren) heeft geen bevoegdheid om verlof te honoreren. U moet altijd toestemming hebben van de directie. Mocht de leerkracht onverhoopt, per abuis, de indruk wekken toestemming verlenen en besluit u uw kinderen van school te houden, dan is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim.

Wanneer u besluit geen verlof aan te vragen, omdat u verwacht, dat uw kind geen aanspraak kan maken op verlof en u ondanks dat, uw kind van school houdt, is er eveneens sprake van ongeoorloofd schoolverzuim.

De directeur van de school is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar houdt regelmatig controles op de school van uw kind(eren). Bij vermoeden van ongeoorloofd schoolverzuim hoort een huisbezoek tot de mogelijkheden. Tegen ouder(s)/verzorger(s) die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, wordt proces-verbaal opgemaakt.

Niet eens met het besluit?

U kunt binnen zes weken na dagtekening van het besluit over de verlofaanvraag, een bezwaarschrift indienen bij de schooldirectie (t/m 10 dagen) of bij de leerplichtambtenaar, wanneer het verlof meer dan 10 dagen betreft. Hoe u dit moet doen staat vermeld op de achterzijde van het verlofformulier.